مجتمع هاي سياحتي فرهنگي و ورزشي سپاهان

پيرو هماهنگي  با مديريت محترم شركت توسعه مجتمع هاي سياحتي فرهنگي و ورزشي سپاهان ، و بمنظور

رفاه حال دانشگاهيان، همكاران گرامي مي توانند جهت دريافت بن تخيف 30%  براي تله كابين صفه تله سيژ ناژوان

سينما 5 بعدي صفه بولينگ صفه و شهربازي شهر روياها ، به اداره رفاه كاركنان مراجعه فرمايند .

 

مدت استفاده از اين تسهيلات  تا پايان شهريورماه سال جاري مي باشد.