آزمايشگاه پورسينا

پيرو انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه پورسينا،  ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي ، با 20% تخفيف به دانشگاهيان گرامي ارائه مي گردد. متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان به آدرس : اصفهان-خانه اصفهان - میدان گلها - مجتمع پنج طبقه،  مراجعه
 
و يا جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن 03134405236 تماس حاصل فرمايند.
 

 

تحت نظارت وف ایرانی