استخر پرواز

 

پيرو هماهنگي  با مديريت محترم استخر پرواز ، و بمنظور رفاه حال دانشگاهيان، همكاران گرامي مي توانند

جهت استفاده از استخر، سونا، جكوزي و استخركودكان   ، تا 20 اسفند سال جاري با تخفيف 40% بهرمند گردند .

جهت دريافت بن تخفيف (تصوير ذيل )، به اداره رفاه كاركنان مراجعه نماييد.

تحت نظارت وف بومی