اماكن سیاحتی و گردشگری اصفهان

یکی از رسالت های مجموعه برنامه ریزان رفاهی هر سازمان ، ایجاد شادابی  درجهت ارتقاء بهداشت روانی  هر فرد است که منجر به انجام وظائف محوله به نحو احسن خواهد شد . این شادابی از طرق مختلفی میسر میگردد که یکی از آنها ، ترغیب و شرکت در گشتهای تفریحی است که نمونه بارز آن گردشگری های شهری و کشوری است. بر این اعتقاد ، ما نیز سعی نمودیم که با تسهیل نمودن شرایط برگزاری این تورهای کوتاه مدت  و همچنین تنوغ انتخاب ، مشوق کلیه کارکنان محترم اعم از کارمندان ، اعضای هیئت علمی و بازنشسته های عزیز بوده تا از این تسهیلات بهر برده و خود و خانواده معززشان را برای مدتی هر چند کوتاه از هیاهوی کاری به طور مستقیم و غیر مستقیم دور گردانیم .

شرح بناها.docx

 

 

تحت نظارت وف ایرانی