انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه اريترون

پيرو انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه اريترون،  ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي ( شرايط به پيوست ) ، با 20% تخفيف  به دانشگاهيان ارائه مي گردد.
 
جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالي خيابان شيخ مفيدغربي
 
روبروي هنرستان زنده ياد فضيلي  مراجعه و با با شماره تلفن 36633622   تماس حاصل فرماييد.
 

تحت نظارت وف بومی