انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه پورسينا

پيرو انعقاد تفاهم نامه با آزمايشگاه پورسينا، ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي ، با 20% تخفيف به دانشگاهيان گرامي ارائه مي گردد. متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان به آدرس : اصفهان-خانه اصفهان - میدان گلها - مجتمع پنج طبقه، مراجعه و يا جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن 03134405236 تماس حاصل فرمايند.

تحت نظارت وف ایرانی