انعقاد تفاهم نامه با شركت خدمات مسافرت هوائي آسمان هفتم

پيرو انعقاد تفاهم نامه با شركت خدمات مسافرت هوائي آسمان هفتم ، با ارائه معرفي نامه از اداره رفاه مي توانيد

 

از خدمات اين شركت با شرايط ذيل استفاده نمائيد:

 

در صورت پرداخت مبلغ به صورت نقدي  ميزان 3% بر اساس قيمت تور تخفيف داده مي شود.

 

پيش پرداخت يك سوم مبلغ به صورت نقدي و مابقي در چهار قسط ماهيانه با اخذ چك كارمندي و معرفي  نامه  از اداره رفاه كاركنان دانشگاه.

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر از خدمات اين آژانس ميتوانيد به  سايت اينترنتي آسمان هفتم مراجعه 

 

و يا با شماره تلفن هاي 36671990 الي 5 تماس حاصل فرمائيد.

 

تحت نظارت وف بومی