انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه كفش فرزين

پيرو انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه كفش فرزين  ، همكاران محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان

از خدمات اين فروشگاه با شرايط ذيل استفاده نمائيد:

درصورت خريد بصورت نقدي ، 10%تخفيف نسبت به قيمت اعلام شده در فروشگاه

درصورت خريد غير نقدي  در اقساط 3 ماهه   بدون كارمزد

متقاضيان محترم ميتوانند ، به شعب مختلف در آدرسهاي پيوست  مراجعه فرمايند .

 

تحت نظارت وف بومی