انعقاد تفاهم نامه با مسوولين باغ جنگلي تفريحي جوان (رنگين كمان)

پيرو انعقاد تفاهم نامه با مسوولين باغ جنگلي تفريحي جوان (رنگين كمان)  ، و بمنظور رفاه حال دانشگاهيان،

همكاران گرامي مي توانند جهت دريافت بن تخفيف 25% اين مجموعه،  به اداره رفاه كاركنان مراجعه فرمايند .

تحت نظارت وف بومی