بیمه اتومبیل

شرایط بیمه بدنه و شخص ثالث اتومبیل برای پرسنل دانشگاه
شرکت طرف قرارداد بیمه معلم
شرایط به صورت نقد با تخفیف ویژه
شرایط به صورت اقساط 10 ماهه با معرفینامه اداره رفاه کارکنان کسر از حقوق و یا دریافت چک بانکی
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03133913939 بیمه معلم تماس حاصل فرمایید.
 

تحت نظارت وف ایرانی