تله كابين نمك آبرود

به اطلاع كليه كاركنان بزرگواري كه جهت اقامت در هتل كاكتوس نوشهر در ايام تابستان ثبت نام نموده اند مي رساند ،

 

درصورتي كه تمايل به اخذ معرفي نامه جهت استفاده از امكانات تله كابين نمك آبرود  با تخفيف ويژه را دارند ،

 

قبل ا ز سفر ، به اين اداره مراجعه فرمايند .

 

با آرزوي سفري خوش