ثامن الائمه (ع)

 

پيرو انعقاد تفاهم نامه با شركت خدمات مسافرت هوائي ثامن الائمه (ع)، با ارائه معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان دانشگاه مي توانيد

 

از خدمات اين شركت با شرايط ذيل استفاده نمائيد:

 

1-در صورت پرداخت مبلغ به صورت نقدي  ميزان 5% بر اساس قيمت تور تخفيف داده مي شود.

2  -  بدون پيش پرداخت در هفت قسط ماهيانه با اخذ چك كارمندي و معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان دانشگاه

3  -  درصورت پرداخت 20% به صورت نقدي مابقي در اقساط 8 ماهه  با اخذ چك كارمندي ومعرفي نامه  از  اداره رفاه كاركنان

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر از خدمات اين آژانس ميتوانيد به  سايت اينترنتي ثامن الائمه (ع) سپاهان  مراجعه

ويا با شماره تلفن هاي 32204848 و 1855 تماس خاصل فرماييد.

 

تحت نظارت وف بومی