درمانگاه دندانپزشكي نور

به استحضار كاركنان محترم دانشگاه ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) مي رساند :

حسب انعقاد تفاهم نامه  با درمانگاه دندانپزشكي نور، امكان بهره مندي از خدمات دندانپزشكي به صورت اقساط، بدون كارمزد به شرح ذيل ميسر گرديده است :


خدمات دندانپزشكي به نفرات معرفي شده با 20% تخفيف نسبت به تعرفه نظام پزشكي
 
 خدمات دندانپزشكي به نفرات معرفي شده از سقف هزينه پانصدهزارتومان تا يك ميليون تومان ،
 
طي دو قسط و از سقف يك ميليون تومان  به بالا با تاييد مديردرمانگاه و توافق نفرمعرفي شده
 
بصورت اقساطي ماهيانه حداكثر سيصدهزار تومان با اخذ چك حقوقي ، تسهيلات ارائه  نمايد.
 

متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان ، به آدرس:  اصفهان     خيابان رباط - چهار راه رزمندگان  مراجعه و يا

جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن 34404151 تماس حاصل فرمايند.

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی