درمانگاه سپهسالار و درمانگاه شرق

به استحضار كليه كاركنان محترم دانشگاه ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) مي رساند كه حسب انعقاد قرارداد با درمانگاه سپهسالار و درمانگاه شرق، امكان بهره مندي از خدمات دندانپزشكي به صورت اقساط، بدون كارمزد به شرح ذيل ميسر گرديده است :

ارائه خدمات دندانپزشكي تا سقف هزينه دو ميليون تومان ، طي 4 تا 5 قسط

ارائه خدمات دندانپزشكي تا سقف هزينه دو تا پنج ميليون تومان ، طي 10 قسط
ارائه خدمات دندانپزشكي تا سقف هزينه پنج ميليون تومان به بالا طي 15 قسط

لذا شما همكاران ارجمند در صورت تمايل به استفاده از اين تسهيلات مي توانيد با مراجعه به اتوماسيون اداري - پيش نويسها - اداره رفاه كاركنان - فرم وكالتنامه كسر اقساط خدمات اداره رفاه ، درخواست مربوطه را تكميل و از شرايط فوق بهره مند گرديد.

آدرس :

درمانگاه سپهسالار: (طرف قرارداد با بيمه تكميلي دانشگاه ) ميدان جمهوري ابتداي خيابان رباط - جنب بانك صادرات . تلفن : 6-33379665

درمانگاه شرق : سه راه سيمين - ابتداي خيابان سيمين - ساختمان الهيه .
تلفن : 8 - 37767947

لازم به ذكر است كه حداكثر قسط پرداختي جهت تائيد و ارائه معرفي نامه ، پوشش 70% خالص دريافتي آخرين فيش حقوقي مي باشد.