شركت توسعه مجتمع هاي سياحتي فرهنگي و ورزشي سپاهان

پيرو هماهنگي  با مديريت محترم شركت توسعه مجتمع هاي سياحتي فرهنگي و ورزشي سپاهان ،

و بمنظور رفاه حال دانشگاهيان، همكاران گرامي مي توانند جهت دريافت بن تخيف 35%  براي تله كابين صفه

و سينما 5 بعدي صفه ، بن تخفيف 25% بولينگ صفه و بن تخفيف 45%  پرنده نگري ، بن تخفيف 35%  براي تله سي يژ صفه، زيپ لاين و پل معلق و بن تخفيف 45%  شهر روياها ،به اداره رفاه كاركنان مراجعه فرمايند .

مدت استفاده از اين تسهيلات  تا پايان سال جاري مي باشد.

 

تحت نظارت وف بومی