فرم نظر سنجی سايت اداره رفاه دانشگاه صنعتي اصفهان

1)نظر شما در مورد اطلاع رساني و راهنمايي خدمات اداره رفاه در سايت چيست ؟ 

2) نظر شما در رابطه با طراحي سايت چيست ؟

3)  كاربر گرامي آيا مطالب مندرج در سايت از لحاظ محتوا مناسب مي‌باشد؟ 

4)  آيا دسترسي به اطلاعات مورد نظر شما به سادگي امكان پذير است؟  

5) ميزان رضايت شما از نتايج جستجوي مطالب،دسترسي به فرم هاي الكترونيكي در چه حد است؟  

6) بعنوان يك كاربر نقص هاي موجود در محتواي سايت را برشمرده و پيشنهادات خود را جهت بهبود فعاليت ها عنوان كنيد.

تحت نظارت وف ایرانی