فروشگاه دنياي دوچرخه و موتور سيكلت بابائي

پيرو انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه موتور سيكلت و دوچرخه عدل سيكلت ، با ارائه معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان دانشگاه

 

مي توانيد از خدمات اين فروشگاه با شرايط ذيل استفاده نمائيد:

 

فروش دوچرخه بدون پيش پرداخت با اقساط 8 ماهه بدون كارمزد

 

فروش موتور سيكلت 30% نقد و مابقي دراقساط 10ماهه   بدون كارمزد

 

متقاضيان محترم ميتوانند با همراه داشتن معرفي نامه از اداره رفاه كاركنان و چك

به آدرس:  رهنان خيابان شريف غربي جنب پست بانك 

مراجعه و يا جهت هماهنگی بيشتر با شماره تلفن هاي 37384255 و همراه 09131083047 آقاي بابايي تماس حاصل فرماييد.

 

تحت نظارت وف بومی