هتل ها

به اطلاع دانشگاهيان محترم مي رساند :

 

پيرو هماهنگي  با مديريت محترم هتل آسمان ، و بمنظور رفاه حال دانشگاهيان،

 روساي محترم ، اساتيد عزيز و كارمندان گرامي مي توانند ، جهت استفاده از واحد هاي هتل و

همچنين سالن هاي گردهمايي (در مدل ها وگنجايش هاي گوناگون) هتل،

از تخفيف 20% نسبت به نرخ اعلامي ( پيوست)، بهرمند گردند .

 

متقاضيان مي توانند جهت استفاده از اين شرايط، به اداره رفاه كاركنان مراجعه ومعرفي نامه دريافت نماييد.

 

 

تحت نظارت وف ایرانی