همکاران اداره رفاه

سرپرست اداره رفاه كاركنان : سيد حميد خشوعي اصفهاني

تلفن:

03133912799

فاکس:

03133912955

پست الکترونیکی:

شرح وظایف:

نظارت مستمر بر حسن انجام امور رفاهی

برنامه ریزی جهت نیل به اهداف رفاهی مصوب

تنظیم گزارش عملکرد خاص یا چند ساله به مقامات و مدیران ارشد

بررسی و اجرای روش های مناسب و ساده کردن مراحل پوشش تسهیلات رفاهی

• شرکت در جلسات درون و برون سازمانی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رساني

• برنامه ریزی در راستای بهره مندی از تکنولوژی و فناوری روز در راستای خدمات دهی

• ارتباط با مراکز رفاهی دانشگاه مشابه و همسطح در خصوص تبادل تجربیات

کارشناس امور رفاهی : شمس السادات امام جمعه

تلفن:

03133912957

فاکس:

03133912955

پست الکترونیکی:

refah-karkonan@of.iut.ac.ir

شرح وظایف:

پیگیری و هماهنگي جهت انعقاد تقاهم نامه ها، انجام امور مربوطه به مراكز اقامتي ، رفاهي و تجاري

انجام امور مربوط به مجتمع آموزشی و فرهنگی ارديبهشت

انجام امور مربوط به مجمتع آموزشي و فرهنگی طاها

اطلاع رساني كليه تسهيلات رفاهي به طرق مختلف

مسئول امور بیمه و رفاهی : غلامحسین جعفری

تلفن:

03133912864

فاکس:

03133912955

پست الکترونیکی:

refah_karkonan@of.iut.ac.ir

شرح وظایف:

انجام كليه امور مربوط به بيمه

• انجام امور مربوط به خانه هاي سازماني كوي امام علي (ع) و كوي اساتيد

انجام كليه امور مربوط به تسهيلات وام بانكي

انجام امور مربوط به تسهيلات حمايتي و تشويقي ( كمك هزينه ازدواج – فوت – عائله مندي – اولاد)

انجام امور مرتبط با مجموعه تفريحي فرهنگي ويلاهاي چادگان

انجام امور مرتبط به ایثارگران

متصدي امور مراجعين و افكار سنجي : سعیده مردانشاه

تلفن:

03133912800 - 03133912799

فاکس:

03133912955

پست الکترونیکی:

refah_karkonan@of.iut.ac.ir

شرح وظایف:

انجام امور دفتری ( اتوماسیون اداری و ....)

برقراری ارتباطات و پاسخگویی

پیگیری و هماهنگی بین گروهی

مسئول واحد افكار سنجي اداره رفاه

انجام امور بایگانی

نظارت بر امور مرتبط مالی اداره

برنامه ريزي و برگزاري جلسات مرتبط رفاهي

مسئول مجتمع هشت بهشت (هتل)دانشگاه : مظاهر نيك سيرت

تلفن:

03133912575

فاکس:

03133912328

پست الکترونیکی:

refah_karkonan@of.iut.ac.ir

شرح وظایف:

انجام كليه امور مرتبط با پذیرش و خدمات رسانی

هماهنگی ، برنامه ریزی و پاسخگوئي

هماهنگی با دبیران سمینارها و همایشها در راستای اسکان مطلوب

نظارت بر کیفیت خدمات دهی

مسئول سایت اداره رفاه کارکنان

تحت نظارت وف ایرانی